Verwarring nieuwe zorgwet

Hoe kan het dat Van Rijn nu al een greep in de gemeentekas wil doen?

29-04-15

Staatssecretaris van Rijn wil de tekorten die zijn ontstaan door de zorghervorming terug halen uit de gemeentekas van volgend jaar. Het gaat hierbij om een kwart miljard euro. Dit tekort is ontstaan doordat veel zorgbehoevenden net voor de zorghervorming zijn aangemeld voor zwaardere zorg. Dit heeft als gevolg dat de zorg dan betaald wordt door het rijk, in plaats van de gemeenten. Daarom vindt van Rijn dat hij de gemeenten kan korten en wil hij een greep in de gemeentekas doen, want de gemeenten betalen immers geen zorg voor deze groep zorgbehoevenden. Vele mensen zullen zich afvragen hoe heeft dit zover kunnen komen?

Zorghervorming 2015

Voor de zorghervorming van 1 januari 2015 was er zoveel onduidelijkheid en onzekerheid, dat zorgbehoevenden gekozen hebben om hun zorg in te dekken voor de toekomst. Er is gebleken dat er massaal een zwaardere vorm van zorg is aangevraagd, de indicaties zijn aangepast zodat deze zorg nu onder de wet langdurige zorg (Wlz) valt. Dit houdt in dat deze langdurige zorg de kosten van de zorgbehandelingen hoog maken. Deze Wlz-verzekering is een volksverzekering waar iedereen een inkomensafhankelijke premie aan betaald via het loon of de uitkering.

Dus de kosten zijn drastisch omhoog gegaan doordat meer mensen aanspraak maken op deze volksverzekering, alleen de premies die wij gezamenlijk afdragen zijn gelijk gebleven. Een simpel rekensommetje leert dat er dus een tekort is ontstaan door die massale aanspraak op de wet langdurige zorg. Waar moet Van Rijn nu het geld vandaan halen, de gemeenten?

Hoe slim was de versnelde invoering van de zorghervorming?

Iedereen weet dat de kosten van de zorg in Nederland de pan uit rijzen. Om zorg betaalbaar te houden op de lange termijn moest er dus zeker iets veranderen. Is het wel een goede zet om deze zorg zo snel te hervormen?

Door de onduidelijkheden en de minimale informatievoorzieningen rond de zorghervorming in 2014, is er paniek gecreëerd bij de zorgbehoevenden. Als gevolg hiervan hebben de instellingen zwaardere indicaties afgegeven zolang dit nog kon. Zo hebben ze geprobeerd om de zorg in de toekomst voor deze mensen veilig te stellen. Door deze ingreep van de instanties is er een verschuiving gekomen in de zorgverdeling. De overheid had namelijk gerekend op een bepaald aantal mensen in de WMO, maar had niet voorzien dat een grote groep van deze mensen verschoof naar de wet langdurige zorg (Wlz).

Vroeger viel alle zorg onder 1 zorgwet, namelijk de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Na de zorghervorming zijn dat drie zorgwetten geworden, namelijk de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), Zvw (Zorgverzekeringswet) en Wlz (Wet langdurige zorg). De Wmo wordt betaald door de gemeenten, de ZVW wordt vergoed door de zorgverzekeraars en de Wlz wordt vergoed door het rijk.

Is het dus slim om 3 wetten te hebben waar de geldstromen onafhankelijk van elkaar lopen? Blijkbaar niet, want Van Rijn wil nu al na drie maanden na de invoering van deze zorghervorming een greep in deze gemeentekas doen om de tekorten van de wet langdurige zorg op te vangen.

Anderen keken ook naar:

 • Wat als de gemeente “Nee” zegt een WMO aanvraag?

  Bijna twee jaar na de veranderingen in de zorg zeggen gemeenten steeds vaker “nee” tegen zorgvragers.

  Lees meer
 • Is de vrouwen emancipatie terug bij af?

  Naast je werk, gezin, huishouden en sociale leven krijg je er opeens een zorgtaak bij, mantelzorger.

  Lees meer
 • Verwarring nieuwe zorgwet

  Staatssecretaris van Rijn wil de tekorten die zijn ontstaan door de zorghervorming terug halen uit de gemeentekas van volgend jaar. Het gaat hierbij om een kwart miljard euro.

  Lees meer