Is de vrouwen emancipatie terug bij af?

Wie betaald de besparingen in de zorg? De vrouwen!

08-06-15

Naast je werk, gezin, huishouden en sociale leven krijg je er opeens een zorgtaak bij, mantelzorger. Een taak die je misschien wel zag aankomen, maar die nu ineens de realiteit wordt. Hoe ga je dat organiseren en hoe verhoudt zich dat tot de emancipatie van de vrouw? Kunnen wij als vrouwen die werkdruk aan, worden wij niet ondergedompeld in alle zorgtaken? En geeft de maatschappij ons nog genoeg mogelijkheden om een geëmancipeerde zelfstandig vrouw te blijven?

De overheid streeft ernaar dat wij als vrouwen evenveel gelijke rechten, kansen, vrijheden en verantwoordelijkheden hebben als de mannen. Wij hebben nu al een halve eeuw geroken aan economische zelfstandigheid doordat wij meer buiten de deur zijn gaan werken en hoger opgeleid zijn. Maar werkt de overheid ons nu niet tegen met de participatiewet, door alle bezuinigingen in de zorg?

De cijfers liegen er niet om

De zorgtaken worden nog steeds het merendeel door ons, vrouwen, uitgevoerd. Door de bezuinigingen zijn deze taken alleen maar meer geworden en daarnaast vallen ook juist de massaontslagen onder de vrouwen die in de zorg werken. Volgens het SCP is meer dan 58% van de mantelzorgers vrouw en 60% combineert dat naast haar werk. Hieruit blijkt wel dat wij als vrouwen de voorwaarden creëren om de maatschappij draaiende te houden. wij zorgen ervoor dat de participatiewet uitgevoerd kan worden, maar gaat dat niet ten kosten van ons?

Sinds 1 januari 2015 is de participatiesamenleving ingegaan. Door de overgangsregelingen ervaren wij nog niet de volledige impact van deze wet. Wat wij daarmee bedoelen is dat er de komende jaren nog meer zorgtaken op onze schouders komen te liggen, wat zeker onze emancipatie in de weg zal gaan staan.

Waarom staan de bezuinigingen de emancipatie van de vrouw in de weg?

Vroeger waren er grote gezinnen die gezamenlijk de verantwoordelijkheden voor de zorg van de ouders op zich namen, dit was vanzelfsprekend. Later heeft de overheid deze verantwoordelijkheden voor de zorg overgenomen, de zogenaamde AWBZ. Daardoor kon de vrouw meer buitenshuis gaan werken. Nu de bezuinigingen in de zorg zijn doorgevoerd, waar vrouwen massaal in werkten, gaan we weer terug naar de oude situatie: van betaald naar onbetaald werk.

Deze participatiewetgeving staat de emancipatie van de vrouw in de weg. De bedreiging is dat er een ongelijke verdeling komt van de mantelzorgtaken. Bij intensieve mantelzorgtaken is de dreiging van overbelasting groot, het gevolg kan zijn dat wij minder betaald gaan werken of zelfs helemaal stoppen met werken. Hierdoor is er een kans dat wij vrouwen onze onafhankelijkheid verliezen, met alle gevolgen van dien.

Is dit wat de overheid beoogt heeft met de nieuwe participatiewet? Moeten alleen vrouwen deze opoffering doen of komt er een betere verdeling? Wij zullen als vrouwen er voor moeten zorgen dat wij sterk in onze schoenen staan en dat wij niet alleen deze participatiewet op onze schouders nemen.

Anderen keken ook naar:

 • Wat als de gemeente “Nee” zegt een WMO aanvraag?

  Bijna twee jaar na de veranderingen in de zorg zeggen gemeenten steeds vaker “nee” tegen zorgvragers.

  Lees meer
 • Is de vrouwen emancipatie terug bij af?

  Naast je werk, gezin, huishouden en sociale leven krijg je er opeens een zorgtaak bij, mantelzorger.

  Lees meer
 • Verwarring nieuwe zorgwet

  Staatssecretaris van Rijn wil de tekorten die zijn ontstaan door de zorghervorming terug halen uit de gemeentekas van volgend jaar. Het gaat hierbij om een kwart miljard euro.

  Lees meer